Bathara Brama, Dewaning Geni

 

 

 

Tokoh wayang, Bahtara Brama, sinebut minangka dewa kang pinitaya nguwasani dayaning. Putra saka Sang Hyang Manikmaya lan Dewi Umayi  iki mapan ing Kahyangan Argadahana utawa Swargadahana.

Minangka panguwasa dayaning geni, mula ing saben-saben perang tandhing klawan mungsuh Bathara Brama ngetokake kasektene klawan ngobar mungsuhe kanthi samodraning geni kang bisa ngobong mungsuh kang den adhepi.

Garwane Bathara Brama, dingerteni ana telu yaiku Dewi Saci, Dewi Saraswati lan Dewi Rarasati. Wondene putrane sing banget kawentar sulistya aran Dewi Dresanala, ing mengko putrine iki kagarwa dening Raden Arjuna lan nurunake satriya sekti aran Raden Wisanggeni.

Batahra Brama minangka jejering dewa, tetela uga nate tumindak luput. Nalika kuwi antuk pambujuke Bathari Durga sing ditangisi putrane aran Dewasrani merga kayungyun klawan Dewi Dresanala, Bathara Brama tega misahake Dewi Dresanala klawan Raden Arjuna, nadyan putrine iku jroning ngandheg sepuh. Jroning pambujunge Dewa-srani, Dewi Dresanala nglairake putra kang samengko dening Bathara    Bathara Brama, bayi mau dicemplungake ing kawah candradimuka.

Dumadi kaanehan bayi ora mati, nanging malah dadi dewasa lan sentosa. Dening Sang Hyang Manikmaya kang wektu iku awujud Ki Semar nuli dijenengake Raden Wisanggeni. Saka sektine Raden Wisanggeni gawe lingsem para dewa kalebu Bathara Brama sing nuli nglenggana kalu-putane.

Bathara Brama ing mancik dumadine perang gedhe Baratayuda Jayabinangun antuk jejibahan abot, yaiku nyirnake Raden Wisanggeni. Jalaran para dewa metungake, ora ana taitah arcapada sing bisa nandhingi anake Raden Arjuna iku. Mula supaya mlaku adil, Raden Wisanggeni kapeksa disirnakake dhisik. (yan)

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *